MY BETTER VERSION TRIAL
350,000
01 buổi học thử
Đăng ký

*Một tháng tổ chức 1 lần

MY BETTER VERSION 1
450,000
01 buổi học online
Tài liệu tương ứng
Đăng ký
MY BETTER VERSION FULL
4,000,000
Toàn bộ tài liệu
12 buổi học online
Ưu đãi & quà tặng
Đăng ký

Ưu đãi:
1. Hoàn 500,000 khi chia sẻ chương trình trên trang cá nhân
2. Tặng 01 buổi học bất kỳ của G-Lounge