People + – Lãnh đạo và quản lý con người.

Là dịch vụ cố vấn và huấn luyện đặc biệt giúp phát triển năng lực quản lý con người, do chị Nguyễn thị Thu Giao, người có 25 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự và huấn luyện năng lực lãnh đạo, trong các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, sáng lập và điều hành. Trung tâm People+ có sự hợp tác của hơn 20 chuyên gia nhân sự có hơn 10 năm kinh nghiệm, trong các mảng Tuyển dụng, Phát triển, Truyền thông, Lương thưởng, Quan hệ lao động, Pháp chế để cùng tham gia cố vấn và thực hiện dịch vụ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Tại sao lại là People+?

Khi được hỏi: “Điều gì khó khăn nhất khi phát triển kinh doanh?” Hầu hết các quản lý cấp cao, ban điều hành các doanh nghiệp quy mô lớn nhỏ, nhiều ngành nghề khác nhau, các địa phương khác nhau, đều cho rằng khó khăn nhất với họ, chính là quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên, tìm và giữ được người tài. Mặc dù rất thành công trong kinh doanh, cạnh tranh với đối thủ và phát triển thị trường, nhưng bộ máy quản lý của doanh nghiệp còn găp những khó khăn như:

  • Chi phí cho nhân sự thường rất tốn kém, các hệ thống quản lý nhân sự thường phức tạp, khó triển khai, không phải khi nào cũng có thể tìm được và trả lương cho giám đốc nhân sự giỏi, nhiều kinh nghiệm.
  • Các doanh nghiệp đang phát triển thường gặp nhiều thách thức về tìm ra và thu hút nhân tài, các cấp quản lý rất vất vả để tuyển  người phù hơp, khen thưởng, động viên, phát triển, giữ người, giải quyết mâu thuẫn và quan hệ lao động phức tạp. Cấp quản lý thường không được trang bi công cụ hay kinh nghiệm, về quản lý con người.
  • Chủ doanh nghiệp thường không tìm được người tin cậy, hiểu về nghệ thuật quản trị nhân sự để giao phó việc phát triển tổ chức, bền vững và có nền tảng khoa học.
  • Văn hóa trong doanh nghiệp thường bị ảnh hưởng bởi các cá nhân, ít ổn định và có bản sắc riêng

Để giải quyết, People+ ra đời như là chiếc chìa khóa giúp doanh nghiệp và cá nhân quản lý nhân sự hiệu quả và tiên tiến

Chức năng của People +

Tuyển dụng đúng người

Quản lý năng lực

Đào tạo và huấn luyện

Quản lý năng lực

Giữ chân và gắn bó

Pháp chế và quan hệ lao động

Văn hóa và truyền thông nội bộ

Công cụ hỗ trợ doanh nghiệp